Welkom by NG Gemeente

Kimberley Harmonie

Eredienste

Kantoor Ure

Woordbediening:

Adres:

Kekewichrylaan 30

Monumenthoogte

Kimberley

8301

 

 

 

 

 

 

 

 

Leraars:

Oggenddienste:

09:00

 

 

MaVr:

08:0013:00

 

Wo:

08:0016:30

 

Goodwinstr:

Sondae voor & na die erediens

Text Box: Preke word elke Sondag opgeneem. Indien u n cd daarvan wil h, kan dit by die kerkkantoor bestel word.

Eredienstye

Oggenddienste Kekewich & Goodwin: 09:00

Erediens Yonder: 11:00

 

Geen Goodwindienste tydens vakansies en langnaweke.

 

In die NG Kerk se geskiedenis het die bediening van die Woord nog altyd sentraal gestaan.

 

In Kimberley Harmonie sit ons hierdie tradisie voort omdat ons ook oortuig is dat die Woord van die Here die belangrikste plek in ons bediening moet inneem.

 

Dit is immers deur die Woord dat ons die evangelie hoor, wat ons die liefde van ons Vader se hart leer ken, die genade van Jesus se verlossingswerk hoor en beleef en deur die Heilige Gees getroos en gelei word. Saam met die Woord is daar ook die sakramente wat gereeld bedien word.

 

Die kommissie ondersteun die leraars met die bediening.

Evaluering, beplanning en inrigting van die eredienste is die primre sake waarmee die kommissie hom bemoei.

Lidmate is welkom om die vergaderings by te woon.