Welkom by NG Gemeente

Kimberley Harmonie

Eredienste

Kantoor Ure

Adres:

Kekewichrylaan 30

Monumenthoogte

Kimberley

8301

Oggenddienste:

09:00

 

MaVr:

08:0013:00

 

Wo:

08:0016:30

 

Goodwinstr:

Sondae voor & na die erediens

:

Sondae voor & na die erediens

 

Nuwe Intrekkers

Nuwe intrekkers

Indien u wil inskakel as nuwe lidmaat, kan u n aanmeldingsvormpie by die ingangsportale van die kerk neem, invul en weer inhandig by die kerkkantoor.

Die predikant sal u dan kontak om n afspraak te maak om n geleentheid by te woon, waar nuwe intrekker verwelkom word. By hierdie geleentheid vul lidmate n vorm in met al hul inligting wat nodig is vir die rekenaar sisteem.

Dit is belangrik om so veel as moontlik inligting te gee. Veral die ID nommer, selfoonnommer en epos adres is belangrik, aangesien ons baie met die gemeentelede kommunikeer via die elektronika.

By hierdie geleentheid word die nuwe lidmate dan ook voorgestel aan die gemeente se opset en moontlikhede van waar hulle kan inskakel.

Die ingevulde vorm word aan die skriba gegee, wat dan die attestate van u vorige gemeente aanvra.