Opdrag:

Om God en ons naaste elke dag HUWELIKE

Skakel asb 3

Welkom by NG Gemeente

Kimberley Harmonie

Eredienste

Kantoor Ure

Adres:

Kekewichrylaan 30

Monumenthoogte

Kimberley

8301

Oggenddienste:

09:00

 

 

MaVr:

08:0013:00

 

Wo:

08:0016:30

 

Goodwinstr:

Sondae voor & na die erediens

HUWELIKE

Skakel asb 3 maande voor troudatum met die leraar, sowel as met die kerkkantoor. Die kerkkantoor stel die koster in kennis, maar die bruids-paar moet met die koster rel indien hulle vooraf wil oefen, die blomme vir die troue wil ranskik, ens. Die bruidspaar rel ook self vir die orrelis. Die kerkkantoor rel met die gemeente se klankingenieur om die klank en rekenaar te hanteer.

 

DOOP

Aansoekvorms is by die kerkkantoor beskikbaar. Nadat die vorm ontvang is, sal die leraar die doopouers kontak om n afspraak vir doopkategese te maak .

 

HOSPITAALBESOEK

Die leraar doen Dinsdae en Donderdae tussen 09:00 en 10:00 hospitaalbesoek. Stel hom asb in kennis van lidmate wat hospitaal/siekebe-soek nodig het. (Tel 083 262 2115)

 

DOOD IN DIE GESIN/FAMILIE

Stel asb die leraar in kennis van sterfgevalle.

Indien die begrafnis/roudiens by Harmonie gehou word, moet die kerk-kantoor in kennis gestel word. Die kerkkantoor rel vir n koster, orrelis, asook die verversings na die diens.

ALGEMENE INLIGTING